Lexin

Lexin

Översätt text med mitt lexin lexikon!  Översätt meningar och ord till över 90 olika språk t.ex: Albanska, Arabiska, Svenska, Engelska, Danska, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Norska

Annonser
Annonser

Lexin: Den ultimata hjälpredan för att lära sig svenska

Lexin är en svensk-svensk ordbok som hjälper dig att förstå betydelsen av olika ord och hur de används i svenskan. Med över 200 000 ord i sin ordlista är Lexin den ultimata hjälpredan för att lära sig svenska. Ordlistan innehåller dessutom uppgifter om hur olika ord används i olika regioner i Sverige och i olika sammanhang, vilket gör Lexin ännu mer användbar.

Om du vill förbättra dina svenska språkkunskaper och få en djupare förståelse av svenska språket, är Lexin verkligen värt att testa. Du kan enkelt söka upp det ord du undrar över och lära dig mer om hur det används i olika sammanhang. Dessutom kan du använda vår online maskinöversättare för att översätta från svenska till ett annat språk och vice versa.

Lexin är tillgängligt både online och som app för mobiltelefoner och surfplattor. Det gör att du alltid har ordboken till hands, oavsett om du befinner dig hemma vid datorn eller ute på stan. Så om du vill lära dig mer om svenska språket och förbättra dina språkkunskaper, testa Lexin idag!

Använd Lexin översättaren för att översätta språk enkelt och snabbt

Översätta språk kan vara svårt, men med Lexin översättaren är det enkelt och snabbt. Allt du behöver göra är att skriva eller klistra in text i den stora rutan och välja vilket språk du vill översätta från och till i de smala rutorna högst upp. Du kan välja ”auto” i den smala rutan till vänster för att översättaren ska känna igen vilket språk du har skrivit eller klistrat in automatiskt.

Lexin lexikon är en svensk-engelsk ordbok som är speciellt gjord för invandrare i minoritetsspråk i Sverige och Norge. Ordlistan är lätt att använda och ger tydlig information om delar av tal, böjningsformer, uttal och användningsområden för olika ord. Förutom detta innehåller ordlistan enkla förklaringar och exempel på vardagliga användningar, både konkreta och metaforiska.

Lexin Bildtema: En visuell ordbok för att lära sig svenska

Att lära sig ett nytt språk kan vara utmanande, men med Lexin Bildtema kan det bli lite lättare. Lexin Bildtema är en visuell ordbok som hjälper dig att lära dig svenska genom att använda bilder och illustrationer.

Med Lexin Bildtema kan du se hur olika ord ser ut och hur de används i olika sammanhang. Ordlistan innehåller över 2 000 ord och är enkel att navigera. Du kan söka upp det ord du undrar över och se en bild på det, samt en förklaring av dess betydelse och hur det används.

Lexin Bildtema är ett bra verktyg för att lära sig svenska på ett visuellt sätt, och kan vara en bra komplement till traditionella ordböcker. Det är tillgängligt online och som app för mobiltelefoner och surfplattor, så du kan lära dig svenska var du än befinner dig.

Vad är så speciellt med ett Lexin?

Målgruppen för Lexin lexikon är som sagt invandrare. Ordböckerna illustreras klarsynt och användarvänligt, vilket gör dem till ett användbart verktyg även för personer med begränsad läskunnighet. Inledande bokstäver väljs med den målgruppen i särskild åtanke. Förutom ord valda från det allmänna ordförrådet innehåller lexin ordböckerna också sociala termer och uttryck som är användbara för att navigera i samhället.

Cirka 2.500 av inläggen är illustrerade. Illustrationerna är indelade i 33 olika kategorier, såsom ”familj och relationer”, ”den mänskliga kroppens yttre delar”, ”Den mänskliga kroppens inre delar”, ”Post-och bank” och ”Skola och utbildning”.

All information om en post finns i inledningen till posten, såsom information om ordklasser, förklaringar (t.ex. fraser, härledningar och fraser med lättförståeliga förklaringar), ett urval av ofta använda böjningsformer skrivs ut, samt information om uttal utan några speciella fonetiska symboler. Allt detta bidrar till att göra Lexin lexikon enklare att använda än traditionella ordböcker.

Bakgrunden till Lexin lexikon

År 1979 inledde den svenska skolnämnden ett forsknings-och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla ordböcker som kan användas i undervisningen svenska för invandrare. Bakgrunden var den svenska riksdagens beslut att främja aktiv tvåspråkighet och förbättring av undervisning i svenska för invandrare. Projektet fick namnet LEX-IN Språklexikon för Invandrare (Lexikon för invandrare) och genomfördes i samarbete med (svenska) Institutet för läromedel och det svenska Migrationsverket. Det grundläggande utvecklingsarbetet avslutades 1984. Efter detta tog det svenska Migrationsverket över huvudansvaret för Lexin lexikon. Sedan 1991 har det svenska Skolverket varit ansvarig för projektet. De svenska ordböckerna publiceras i olika storlekar: Mini lexin (ca 5.000 poster), MIDI lexin (ca 8.000 poster), STORA lexin (ca 17.000 poster), och MAXI lexin (ca 30.000 poster).

Norsk lexin databas

Den norska Lexin Databasen består av ca. 36.000 ord (siffran är baserat på ord, föreningar och härledningar). Arten och projektets komplexitet kräver ett databasprogram med goda söknings och redigerings möjligheter. Följaktligen utvecklade Uni Computing ett skräddarsytt program och termdatabas, i samarbete med in-house programmerare och lexikografer.

Under alla stadier av projektetet, har denna uppgift gjort det möjligt för dem att hantera det komplexa och omfattande ordboks materialet på ett effektivt och säkert sätt. Projektgruppen vid Uni Computing har också utvecklat en ny och pedagogiskt webbaserat användargränssnitt för elektroniska Lexin lexikon, med interaktiva kopplingar mellan ord och illustrationer.
Det mest karaktäristiska inslaget i detta ordboks projekt är kanske att det är den faktiska källan av språkligt material som överfördes från svenska till norska. Detta gjordes konsekvent medans alla ordboks poster i den svenska Lexin lexikon databasen analyserades. Alla överensstämmelser mellan de olika informationsfält i de svenska och norska ordboks arkiven kartlades och etablerades. På detta sätt har dem etablerat elektroniska förbindelser mellan norska källspråks material och de svenska översättningarna till fler än 20 målspråk.

Översättning och lexin

Huvudsyftet med den här sidan är översättning. Du kan översätta texter och meningar till över 38 olika språk. Till exempel; Engelska, Danska, Franska, Italienska, Nederländska (vertalen), Portugisiska, Spanska, Tyska och många fler.