Lexin

Lexin

Översätt text med mitt lexin lexikon!  Översätt meningar och ord till över 80 olika språk t.ex: Albanska, Arabiska, Svenska, Engelska, Danska, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Norska

Annonser
Annonser

Hur använder man Lexin översättaren?

Det är väldigt enkelt. Allt du behöver göra är att skriva eller klistra in text i den stora rutan och sedan välja språk i den vänstra smala rutan högst upp. Sedan väljer du vilket språk du vill översätta till, i den högra smala rutan. Du kan välja ”auto” i den smala rutan till vänster så känner översättaren automatiskt igen vilket språk du har skrivit eller klistrat in. Frasen ”swedish to english” blir till exempel ”svenska till engelska”.

Lexin lexikon är en svensk engelsk ordbok och är det första webbaserade lexikon som är gjort speciellt för invandrare i minoritetsspråk i Sverige och Norge. Ordböckerna är tydliga och lätta att använda, bland annat på grund av att all information om ett ord hittas med hjälp av själva ordet. Förutom information om delar av tal, böjningsformer och uttal innehåller ordlistan enkla förklaringar och exempel på vardagliga användningsområden, konkret samt metaforiskt.

Lexin lexikon innehåller även ljud för allt innehåll på Bokmål och Nynorsk. Ljudet är en så kallad ”syntetisk” (konstgjord) röst, även känd som ”talsyntes”. Talsyntesen levereras av företaget VoiceASP.

Vad är  Lexin Bildtema?

Lexin Bildtema är en flerspråkig interaktiv ordlista med illustrationer, text, ljud och animationer. Den innehåller cirka 1800 ord, organiserade i 31 temasidor med 128 delteman i alla.
Bildtema är relaterad till Lexin lexikon Bild teman. Om du någonsin använt det senare kommer du att känna igen många av samma teman. Bildtema innehåller Bokmål, Nynorsk, Svenska lexin, Danska och många minoritetsspråk. Fler språk är under uppbyggnad och kommer successivt att läggas till. Bildtema är en svensk applikation utvecklad av Skolverket.

Vad är så speciellt med ett Lexin?

Målgruppen för Lexin lexikon är som sagt invandrare. Ordböckerna illustreras klarsynt och användarvänligt, vilket gör dem till ett användbart verktyg även för personer med begränsad läskunnighet. Inledande bokstäver väljs med den målgruppen i särskild åtanke. Förutom ord valda från det allmänna ordförrådet innehåller lexin ordböckerna också sociala termer och uttryck som är användbara för att navigera i samhället.

Cirka 2.500 av inläggen är illustrerade. Illustrationerna är indelade i 33 olika kategorier, såsom ”familj och relationer”, ”den mänskliga kroppens yttre delar”, ”Den mänskliga kroppens inre delar”, ”Post-och bank” och ”Skola och utbildning”.

All information om en post finns i inledningen till posten, såsom information om ordklasser, förklaringar (t.ex. fraser, härledningar och fraser med lättförståeliga förklaringar), ett urval av ofta använda böjningsformer skrivs ut, samt information om uttal utan några speciella fonetiska symboler. Allt detta bidrar till att göra Lexin lexikon enklare att använda än traditionella ordböcker.

Bakgrunden till Lexin lexikon

År 1979 inledde den svenska skolnämnden ett forsknings-och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla ordböcker som kan användas i undervisningen svenska för invandrare. Bakgrunden var den svenska riksdagens beslut att främja aktiv tvåspråkighet och förbättring av undervisning i svenska för invandrare. Projektet fick namnet LEX-IN Språklexikon för Invandrare (Lexikon för invandrare) och genomfördes i samarbete med (svenska) Institutet för läromedel och det svenska Migrationsverket. Det grundläggande utvecklingsarbetet avslutades 1984. Efter detta tog det svenska Migrationsverket över huvudansvaret för Lexin lexikon. Sedan 1991 har det svenska Skolverket varit ansvarig för projektet. De svenska ordböckerna publiceras i olika storlekar: Mini lexin (ca 5.000 poster), MIDI lexin (ca 8.000 poster), STORA lexin (ca 17.000 poster), och MAXI lexin (ca 30.000 poster).

Norsk lexin databas

Den norska Lexin Databasen består av ca. 36.000 ord (siffran är baserat på ord, föreningar och härledningar). Arten och projektets komplexitet kräver ett databasprogram med goda söknings och redigerings möjligheter. Följaktligen utvecklade Uni Computing ett skräddarsytt program och termdatabas, i samarbete med in-house programmerare och lexikografer.

Under alla stadier av projektetet, har denna uppgift gjort det möjligt för dem att hantera det komplexa och omfattande ordboks materialet på ett effektivt och säkert sätt. Projektgruppen vid Uni Computing har också utvecklat en ny och pedagogiskt webbaserat användargränssnitt för elektroniska Lexin lexikon, med interaktiva kopplingar mellan ord och illustrationer.
Det mest karaktäristiska inslaget i detta ordboks projekt är kanske att det är den faktiska källan av språkligt material som överfördes från svenska till norska. Detta gjordes konsekvent medans alla ordboks poster i den svenska Lexin lexikon databasen analyserades. Alla överensstämmelser mellan de olika informationsfält i de svenska och norska ordboks arkiven kartlades och etablerades. På detta sätt har dem etablerat elektroniska förbindelser mellan norska källspråks material och de svenska översättningarna till fler än 20 målspråk.

Översättning och lexin

Huvudsyftet med den här sidan är översättning. Du kan översätta texter och meningar till över 38 olika språk. Till exempel; Engelska, Danska, Franska, Italienska, Nederländska (vertalen), Portugisiska, Spanska, Tyska och många fler.